UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
ORGANIZEAZA PREGATIRE DOCTORALA IN DOMENIUL FUNDAMENTAL STIINTE INGINERESTI Pagina principala

TEZE DE DOCTORAT CONTRACTE DE CERCETAREDOMENII DE DOCTORAT

INGINERIE CIVILA
INGINERIE MECANICA
 INGINERIE ELECTRICA
INGINERIE INDUSTRIALA
DOMENIUL DE DOCTORAT

INGINERIE CIVILA

CONDUCATORI STIINTIFICI PE SPECIALIZARI:
 

INGINERIE MECANICACONDUCATORI STIINTIFICI PE SPECIALIZARI:
 

INGINERIE ELECTRICA
CONDUCATORI STIINTIFICI PE SPECIALIZARI:
 

INGINERIE INDUSTRIALA
CONDUCATORI STIINTIFICI PE SPECIALIZARI:
 
 

DISPOZITII GENERALE

La doctorat au dreptul sa se înscrie absolventi ai invatamantuluii universitar de lunga durata cu diploma de inginer sau cu diplome echivalente acesteia.

Doctoratul se organizeaza cu frecventa si fara frecventa.

Durata doctoratului la forma cu frecventa este de 4 ani, iar la forma fara frecventa este maximum 6 ani. Structura programului de pregatire la doctorat prevede sustinerea a 3 examene si 3 referate, iar la forma cu frecventa pe langa obligatiile mentionate se impune frecventarea a minim 4 cursuri si a seminariilor aferente acestor cursuri stabilite de conducatorul de doctorat.

Taxa de scolarizare este de 340 $/luna pentru doctorat cu frecventa si 340 $/examen sau referat si 845 $ sustinerea publica a tezei la forma de doctorat fara frecventa.

Doctoranzii bursieri ai statului roman sunt scutiti de taxe