Catedre subordonate Colegiului Academic
MATEMATICA


FIZICA


CHIMIE SI MATERIALE DE CONSTRUCTII - LMC


GEOMETRIE DESCRIPTIVA, DESEN SI INFOGRAFICA


STIINTE SOCIO-UMANE


EDUCATIE FIZICA
    Catedrele subordonate Colegiului Academic deservesc in mod egal procesul de invatamant al mai multor specializari.

    Catedra este condusa de biroul catedrei, alcatuit din seful de catedra si din 2 4 membri, alesi de/si din personalul didactic al catedrei:

Conducerea operativa a catedrei este asigurata de seful de catedra, in colaborare cu ceilalti membri ai biroului.
Deciziile strategice privind activitatea catedrei se iau de catre personalul didactic al catedrei, care se intruneste lunar sau de cate ori este necesar.

Biroul catedrei poate invita la sedintele de catedra personalul didactic asociat, personalul auxiliar si administrativ, precum si orice alta persoana din universitate sau din afara acesteia.

 
 
Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Ghidul Studentului
Absolventi UTCB
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site
 
 
 
 
Scurt istoric
Conducerea UTCB
Organizare interna
Facultati
 
 
 
 
Departamente
Catedre
Infrastructura
Raport anual privind evaluarea si asigurarea calitatii in UTCB
 
 
Dare de seama
Brosura de prezentare a UTCB
 
Plan Operational Obiective strategice
 
Carta UTCB