Catedre subordonate Facultatilor
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRIGOLE

CONSTRUCTII CIVILE, INGINERIE URBANA SI TEHNOLOGIE

CONSTRUCTII METALICE

MANAGEMENT

CONSTRUCTII DE BETON ARMAT

MECANICA, STATICA SI DINAMICA CONSTRUCTIILOR
 
 
FACULATEA DE HIDROTEHNICA

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE

GEOTEHNICA SI FUNDATII

HIDRAULICA SI PROTECTIA MEDIULUI

INGINERIE SANITARA SI PROTECTIA APELOR
FACULATEA DE CAI FERATE DRUMURI SI PODURI

PODURI

DRUMURI SI CAI FERATE

REZISTENTA MATERIALELOR
FACULATEA DE INSTALATII

INSTALATII HIDRAULICE, TERMICE SI PROTECTIA ATMOSFEREI

ELECTROTEHNICA

TERMOTEHNICA

LUMINOTEHNICA SI INSTALATII ELECTRICE

FACULATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC

MASINI DE CONSTRUCTII

MECANICA TEHNICA SI MECANISME

TEHNOLOGIE MECANICA SI ORGANE DE MASINI

FACULATEA DE GEODEZIE

GEODEZIE SI FOTOGRAMETRIE

TOPOGRAFIE SI CADASTRU

Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Ghidul Studentului
Absolventi UTCB
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site
 
 
 
 
Scurt istoric
Conducerea UTCB
Organizare interna
Facultati
 
 
 
 
Departamente
Catedre
Infrastructura
Raport anual privind evaluarea si asigurarea calitatii in UTCB
 
 
Dare de seama
Brosura de prezentare a UTCB
 
Plan Operational Obiective strategice
 
Carta UTCB