Ciclul III - Studii universitare de Doctorat
    Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, in calitate de Institutie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) dobandita in baza propunerii Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) si a aprobarii Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, organizeaza Studii Universitare de Doctorat (Ciclul III Bologna) in domeniul fundamental „Stiinte ingineresti”, cu domeniile de doctorat Inginerie civila, Inginerie mecanica, Inginerie electrica si Inginerie industriala.

    La doctorat au dreptul sa se inscrie absolventi ai invatamantului universitar de lunga durata cu diploma de inginer sau cu diplome echivalente acesteia.

    Doctoratul se organizeaza cu frecventa si fara frecventa, durata studiilor fiind de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire, la cerere, in conditiile stipulate de reglementarile legale.

    Din anul universitar 2008-2009, doctoranzii universitatii beneficiaza de burse europene in baza unui contract de finantare cu Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU).

    Ciclul III de invatamant universitar este dedicat studiilor doctorale si este organizat conform „Regulamentului privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat” respectand Planul de invatamant aprobat de conducerea UTCB.

   
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
Ciclul I si II
Ciclul III - Doctorat
Cursuri Postuniversitare
    Persoana admisa la doctorat are pe intreaga durata a studiilor universitare de doctorat calitatea de doctorand, asimilata potrivit reglementarilor legale celei de asistent de cercetare pe perioada programului de pregatire universitara avansata si celei de cercetator stiintific pe perioada programului de cercetare stiintifica.

    Conducator de doctorat in UTCB poate fi un profesor universitar titular sau un profesor universitar consultant care face parte din corpul profesoral al universitatii. Statutul de conducator de doctorat in UTCB il pot avea si academicieni sau cercetatori stiintifici gradul I, precum si profesori universitari din alte universitati, prin afiliere aprobata de Senatul Universitatii.

Specializari aferente domeniilor de doctorat

Conducatori de doctorat

Departamentul de Studii Doctorale
© Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Absolventi UTCB
Ghidul Studentului
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site
Activitatea didactica