Incheierea situatiei scolare
    Studentul primeste integral creditele alocate daca promoveaza disciplina studiata; nu se acorda parti ale pachetului de credite, chiar daca unele activitati ale disciplinei (laborator, seminar etc.) au fost executate corespunzator, in cazul nepromovarii formei finale de evaluare (examen, colocviu).
    Creditele odata obtinute sunt definitive, se recunosc pe intreaga durata a scolaritatii si recunoasterea lor nu este afectata de modificarile de programa sau plan de invatamant; creditele se pot obtine si in avans urmand a se reporta in semestrele urmatoare.
    Trecerea dintr-un an de studii in urmatorul este conditionata de obtinerea unui total minim de credite prevazut in metodologia de aplicare a S.C.T.; incheierea situatiei scolare se face la finele sesiunii de toamna a anului universitar respectiv.
    Este considerat integralist studentul care obtine creditele stabilite la disciplinele obligatorii si optionale din programul de studii la valoarea totala pentru semestrul in cauza sau, respectiv, anul de studii.

    Calitatea pregatirii studentului este evidentiata prin notele si calificativele obtinute, creditele nemasurand calitatea pregatirii si neexistand o legatura directa intre creditele acordate si evaluarea prin note sau calificative.
    Prezentarea la sesiunea de examene din toamna prevazuta pentru un an de studii este conditionata de obtinerea in sesiunile de examen din iarna si din vara a unui total minim de credite prevazut in metodologia de aplicare a S.C.T.
    In concordanta cu prevederile planurilor de invatamant se introduc conditionari, care contin succesiuni obligatorii de prezentare la exemen la unele discipline legate de insusirea obligatorie a unor cunostinte anterioare; din aceleasi motive, sistemul de credite transferabile prevede conditionari de promovare in anul urmator de studii.

    Se considera absolvent studentul care a acumulat numarul total de credite aferent activitatilor si disciplinelor obligatorii si optionale din programul de studiu mai ales din cele oferite de planul de invatamant.
    Studentul poate beneficia de intrerupere de studii la cerere, pentru maxim 2 ani consecutivi. Intreruperea nu este inclusa in durata legala de scolarizare gratuita daca cererea de intrerupere este depusa de student anterior inceperii anului universitar sau cel tarziu in primele 30 de zile ale anului universitar pentru care se solicita intreruperea.

    In cazuri de forta majora ( concedii medicale cu spitalizare, concedii de maternitate etc.) studentul poate beneficia la cerere, de prelungire de scolaritate. Prelungirea de scolaritate nu este inclusa in durata legala de scolarizare gratuita daca cererea de prelungire este aprobata anterior sesiunii de vara.
    Studentele care solicita intreruperea de studii pentru cresterea copilului pot beneficia de o intrerupere de 3 ani.
    Intreruperile de studii se aproba de conducerea unitatii de invatamant, pe baza solicitarilor depuse de studenti.

    Reluarea studiilor se poate face in anul universitar urmator in cazul in care cererea se face inaintea semestrului doi si dupa o pauza de cel putin un an in celelalte situatii.
    Studentii anului I care in cursul unui an universitar ( 2 semestre ale aceluiasi an de studii), nu cumuleaza numarul minim de credite prevazut in metodologia S.C.T. sunt exmatriculati.
    Cazurile de forta majora (concedii medicale, de maternitate s.a.), la propunerea unitatii de invatamant, cu aprobarea Colegiului Academic, sunt acceptate ca exceptii de la regula.
    Studentii exmatriculati pot fi reinmatriculati in anul I la aceeasi specializare in regim de studiu cu taxa, acestia beneficiaza de recunoasterea creditelor obtinute pana la exmatriculare.

    Obtinerea numarului obligatoriu de credite pentru un an de studii se poate amana in anul universitar urmator pentru studentii din anii II - V ( II - VI seral ) indiferent de numarul creditelor acumulate, specificandu-se in registrul matricol „amanat pentru obtinerea creditelor pentru anul ... de studii ( sau anii ... de studii)".

    Amanarea pentru obtinerea totala a creditelor poate fi acordata cate o singura data pentru fiecare an de studii.
Studentul care intr-un an de studiu este „amanat pentru obtinerea totala a creditelor" poate solicita participarea in avans la unele discipline ( activitati ) din anul de studii urmator numai daca in anul universitar anterior a obtinut la disciplinele ( activitatile ) prevazute in planul de invatamant la anul de studii amanat un numar minim de credite prevazut in metodologia de aplicare a S.C.T.
    Studiul disciplinelor nepromovate se reia, refacandu-se intreaga activitate didactica prevazuta pentru acestea.

    Disciplinele facultative se ofera pe intreaga durata a studiilor si sunt creditate separat, cu exceptia disciplinelor, pentru care nu sunt alocate credite, conform metodologiei de aplicare a S.C.T.
    Activitatea depusa pentru pregatirea si sustinerea examenului de diploma, respectiv de absolvire se crediteaza separat, conform metodologiei de aplicare a S.C.T. Creditele se acorda numai la promovarea respectivelor examene.
 
 
 
 
 
Ciclul I si II
Ciclul III - Doctorat
Cursuri Postuniversitare
 
 
 
TRANSFERURI SI REINMATRICULARI
 
RECUNOASTEREA DE NOTE SI CREDITE
 
EXAMENE DE DIPLOMA SI SUSTINERE DISERTATII
 
DISTINCTII
PARTICIPAREA STUDENTILOR LA PROCESUL DE INVATAMANT
FORME DE VERIFICARE
© Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Absolventi UTCB
Ghidul Studentului
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site