Participarea studentilor la procesul de invatamant
    Formele de activitate prevazute in planurile de invatamant sunt cursuri (C), seminarii (S), lucrari practice, laborator, desen, proiecte fara nota distincta (L), proiecte cu nota distincta (P), practica (p).


    Prezenta la toate formele de activitate prevazute in planurile de invatamant (cursuri, seminarii, lucrari practice, proiecte, practica) este obligatorie pentru toti studentii anilor I si II . Aceeasi prevedere, cu exceptia participarii la orele de curs, care este facultativa, dar recomandata, este valabila si pentru studentii anilor mai mari.


    Evidenta frecventei este tinuta de catre corpul profesoral si comunicata lunar la secretariatul unitatii de invatamant.

    Pentru lucrarile de laborator si lucrarile de desen neefectuate in termen se accepta recuperarea lor cu alte grupe, in timpul semestrului. In ultima saptamana a semestrului pot fi recuperate cel mult cate doua din numarul de lucrari de laborator si desen programate pentru semestrul respectiv.


    Efectuarea tuturor lucrarilor de laborator conditioneaza admiterea la examen sau la colocviu a studentului, la disciplinele prevazute cu laborator.

    Proiectul prevazut cu nota distincta se incheie si se sustine pana in ultima zi a semestrului in care este programat. Studentul care a lipsit la mai mult de jumatate din numarul sedintelor de proiect nu va putea sustine proiectul in semestrul in care a fost programat si va fi obligat sa-l refaca, total sau partial in conditiile stabilite de titularul de curs si anuntate studentilor la inceputul semestrului.


    Termenul limita de sustinere si promovare a proiectului cu nota distincta este ultima zi a sesiunii de examene din toamna. Predarea se face cu cel putin trei zile inainte de sustinere.


    Au dreptul de a se prezenta la examenul pentru o anumita disciplina in sesiunea in care acesta este programat, numai studentii care au participat la cel putin 2/3 din numarul cumulat de ore de curs si de aplicatii prevazut pentru disciplina respectiva. La cursurile la care prezenta este facultativa aceasta conditie nu se aplica.


    Se accepta studentii care au fost internati intr-o unitate sanitara sau la domiciliu, studentele in situatie de graviditate si materinitate, sportivii de performanta nominalizati de conducerile unitatilor de invatamant la inceputul anului universitar si studentii care au beneficiat de burse in alte centre universitare, pe durata acestora. Pentru studentii care au fost internati la domiciliu, exceptarea se face cu aprobarea Colegiului Academic.


    Pentru frecventarea disciplinelor facultative si alegerea disciplinelor optionale din anul universitar urmator, studentii vor solicita acest lucru in scris, la termenul stabilit de conducerea unitatii de invatamant. Pentru disciplinele facultative, studentii comunica in scris secretariatului daca doresc ca nota obtinuta la sfarsitul activitatii sa fie inregistrata in foaia matricola (pentru disciplinele facultative).


 
 
 
 
 
Ciclul I si II
Ciclul III - Doctorat
Cursuri Postuniversitare
 
FORME DE VERIFICARE
 
INCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE
 
TRANSFERURI SI REINMATRICULARI
 
RECUNOASTEREA DE NOTE SI CREDITE
 
EXAMENE DE DIPLOMA SI SUSTINERE DISERTATII
 
DISTINCTII
Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Absolventi UTCB
Ghidul Studentului
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site