Recunoasteri de note si credite
 
 
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
Ciclul I si II
Ciclul III - Doctorat
Cursuri Postuniversitare
    Creditele si respectiv, notele obtinute de studenti in oricare dintre formele de studiu din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti se recunosc in cazul intreruperilor de studii, amanarii pentru obtinerea numarului total de credite etc.


    Studentilor care au fost transferati de la seral la zi sau invers si celor transferati intre specializari din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti li se recunosc notele si creditele pentru disciplinele prevazute inambele planuri de invatamant cu aproximativ acelasi numar de ore si care au programe analitice cu acelasi continut.


    Studentilor care urmeaza o a doua specializare li se recunosc notele si creditele acumulate pentru disciplinele prevazute in ambele planuri de invatamant cu aproximativ acelasi numar de ore si care au programe analitice cu acelasi continut.

 
 
 
 
 
EXAMENE DE DIPLOMA SI SUSTINERE DISERTATII
 
DISTINCTII
PARTICIPAREA STUDENTILOR LA PROCESUL DE INVATAMANT
FORME DE VERIFICARE
INCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE
TRANSFERURI SI REINMATRICULARI
   Studentii admisi la continuarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata li se recunosc toate notele si creditele pentru disciplinele prevazute in ambele planuri de invatamant cu aproximativ acelasi numar de ore si care au programe analitice cu acelasi continut.

    Pentru studentii care au studiat in strainatate, recunoasterea activitatii desfasurate in cadrul programelor de studii se face in conformitate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). Incepand cu anul universitar 2005-2006, s-a trecut la forma invatamantul licenta de 4 ani ingineri unde sunt prevazute un numar de minim 240 credite.

     Incepand cu anul 2007 Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti organizeaza studii universitare in regim de credite transferabile. Aceasta activitate se desfasoare in conformitate cu Regulementul de organizare al programelor de studii in sistemul de credite transferabile.

Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Absolventi UTCB
Ghidul Studentului
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site