Transferuri si reinmatriculari
 
 
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
Ciclul I si II
Ciclul III - Doctorat
Cursuri Postuniversitare
    Transferul studentilor se poate face numai pentru anul II si urmatorii, cu exceptia ultimului an de studii si numai in cadrul aceluiasi domeniu.
    Transferul studentilor se poate aproba si pentru primul an de studii de la o unitate de invatamant la alta din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, de la un profil la altul, cu conditia ca media de admitere sa fie cel putin egala cu media ultimului candidat admis la specializarea la care se solicita transferul. Aprobarea se da de catre Colegiul Academic in cazuri bine justificate.

    Transferurile de la seral la zi si invers, precum si intre specializarile aceleiasi unitati de invatamant se aproba de conducerea unitatii, pe baza solicitarilor depuse de studenti pana cel tarziu la 25 septembrie.

    Transferurile de la unitate de invatamant la alta in cadrul universitatiisau de la alta institutie de invatamant superior la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti se fac cu avizul conducerilor celor doua unitati de invatamant si sunt aprobate de Colegiul Academic al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, respectiv birourile Senatelor celor doua institutii de invatamant superior.

    Transferul studentului se poate face numai dupa incheierea situatiei scolare a anului de studii in care a fost inscris. Depunerea cererii de transfer se face pana la data de 25 septembrie, iar rezolvarea acesteia pana la 30 septembrie.

    Reinmatricularea fostilor studenti ai universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti sau ai altor institutii de invatamant superior se poate aproba de Colegiul Academic, cu avizul conducerii unitatii de invatamant, daca solicitantul a fost exmatriculat pentru alte motive decat abateri disciplinare grave. Cererea de reinmatriculare se depune la unitatea de invatamant pana la 15 septembrie.

    Reinmatricularea se poate acorda o singura data, dupa cel putin un an de la data exmatricularii. La reinmatriculare se plateste taxa de reinmatriculare.

    Pentru studentii transferati sau reinmatriculati, conducerea unitatii de invatamant va stabili, pana la 31 octombrie, lista probelor de diferente (examene, colocvii, proiecte cu nota distincta etc.).


 
 
 
 
RECUNOASTEREA DE NOTE SI CREDITE
 
EXAMENE DE DIPLOMA SI SUSTINERE DISERTATII
 
DISTINCTII
PARTICIPAREA STUDENTILOR LA PROCESUL DE INVATAMANT
FORME DE VERIFICARE
INCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE
Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Absolventi UTCB
Ghidul Studentului
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site