Regulament Admitere in UTCB
 
 
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
Ciclul I si II
Ciclul III - Doctorat
Cursuri Postuniversitare
 
INSCRIEREA IN UNITATEA DE INVATAMANT
 
CALENDARUL ANULUI UNIVERSITAR
 
CONDITII DE SCOLARITATE GRATUITA
 
PROBLEME SOCIALE
 
BURSE
 
TAXE PERCEPUTE STUDENTILOR
    Admiterea in U.T.C.B. pentru Ciclul I de licenta se face astfel :

• pentru ocuparea locurilor subventionate de la bugetul de stat, stabilite ca cifra de scolarizare pentru anul I, de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pe baza cerintelor de piata si a solicitarii universitatii, prin concurs de admitere.
• pentru ocuparea locurilor de studii cu taxa, al caror numar se stabileste de catre Senatul U.T.C.B. pe baza propunerilor facultatilor, prin concurs
in functie de media de absolvire a liceului, fara examen de admitere.

    Atat concursul de admitere cat si clasificarea dupa media de la bacalaureat se desfasoara potrivit Regulamentului de admitere a studentilor si cursantilor in Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti.

    Pot candida pentru locuri de studiu cu taxa si candidatii la concursul de admitere pentru locuri subventionate de la buget care au obtinut cel putin media cinci dar care s-au clasat sub nota minima de admitere; acestia au prioritate la ocuparea locurilor de studiu cu taxa.

    Concursul de admitere pentru Ciclul II - masterat se organizeaza si se desfasoara conform „Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat in Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti” aprobata de Senatul U.T.C.B.
© Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Ghidul Studentului
Absolventi UTCB
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site