Burse
 
 
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
Ciclul I si II
Ciclul III - Doctorat
Cursuri Postuniversitare
 
 
 
 
 
 
TAXE PERCEPUTE STUDENTILOR
    Studentii U.T.C.B. pot beneficia de urmatoarele tipuri de burse :

        1. burse de studii
        2. burse de merit
        3. burse de performanta
        4. burse de ajutor social
        5. burse de ajutor social ocazional
        6. burse de studiu in cadrul programelor de colaborare externa
        7. burse acordate din fondurile extrabugetare ale universitatii

  
INSCRIEREA IN UNITATEA DE INVATAMANT
ADMITEREA IN U.T.C.B.
CALENDARUL ANULUI UNIVERSITAR
CONDITII DE SCOLARITATE GRATUITA
PROBLEME SOCIALE
    Cuantumurile burselor se stabilesc de catre Senatul U.T.C.B., cu exceptia burselor de studiu in strainatate.

    Criteriile de acordare a burselor sunt prevazute in Regulamentul pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studentii din U.T.C.B..

    Fondul de burse este constituit din fondul alocat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului de la bugetul de stat si fonduri provenite din venituri proprii (extrabugetare), care sunt alocate de Senatul U.T.C.B.
Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Ghidul Studentului
Absolventi UTCB
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site