Inscrierea in unitatea de invatamant
 
 
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
Ciclul I si II
Ciclul III - Doctorat
Cursuri Postuniversitare
 
 
CALENDARUL ANULUI UNIVERSITAR
 
CONDITII DE SCOLARITATE GRATUITA
 
PROBLEME SOCIALE
 
BURSE
 
TAXE PERCEPUTE STUDENTILOR
    Inmatricularea in anul I al ciclurilor de studii I si II la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti se face prin decizie a rectorului U.T.C.B., pe baza rezultatelor concursului de admitere si al concursului de ocupare a locurilor cu taxa, pentru candidatii declarati admisi la formele de invatamant, la profilurile alese.

    La inscrierea in unitatea de invatamant (facultate) in anul I, care se face pe baza unei cereri tip, adresata de student secretariatului unitatii de invatamant la care a fost admis in termen de 10 zile de la data inceperii anului universitar, se elibereaza fiecarui student carnetul de student, in care vor fi inscrise toate notele obtinute la examene si la celelalte forme de verificare a cunostintelor, pe intreaga durata de scolarizare.

    Carnetul de student se vizeaza anual, pe baza cererii de inscriere si constituie documentul de legitimare a studentului in universitate, document ce trebuie prezentat obligatoriu la participarea studentului la diferite forme de verificare a cunostintelor, conform planului de invatamant. La pierderea, deteriorarea, furtul etc. carnetului de student se elibereaza un duplicat in conditiile legale in vigoare.

    Inscrierea in anul II si urmatorii se face de catre secretariatul unitatii de invatamant (facultate, departament) pentru studentii care isi pastreaza statutul de student conform sistemului de credite, pe baza unei cereri-tip adresata de student, in termen de 20 zile de la data inceperii anului universitar. Studentul care nu inainteaza cererea de inscriere in termenul precizat va fi exmatriculat.

    Inscrierea in unitatea de invatamant pentru studentii cu taxa, este conditionata de achitarea taxei anuale sau a cotei din taxa stabilita de Senat pentru anul, respectiv inceputul anului universitar.

    Continuarea studiilor la invatamantul universitar ciclul I de licenta de 4 ani de catre absolventii cu diploma ai studiilor de scurta durata, in conditiile prevazute de lege, este permisa doar daca numarul de diferente a caror promovare conditioneaza inmatricularea este de cel mult 14.
ADMITEREA IN U.T.C.B.
Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Ghidul Studentului
Absolventi UTCB
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site