Cercetare - Regulament de organizare si functionare
 
Regulament de organizare si functionare
 
 
 
Consiliul de cercetare stiintifica
 
Departamentul de cercetare si proiectare in constructii
 
Centre / Laboratoare de cercetare
 
Raport anual de autoevaluare a activitatii de cercetare in UTCB
 
Proiecte internationale (din trecut si actuale)
 
Contracte de cercetare (granturi si contracte cu terti)
Copyright 2010 UTCB

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI este o institutie de invatamant superior acreditata, conform HG 551/2007 si OG 57/2002, in baza Deciziei ANCS nr. 9673/17.06.2008, ca institutie de invatamant superior care desfasoara activitati de cercetare si face parte din Sistemul national de cercetare-dezvoltare.

Activitatea de cercetare stiintifica reprezinta o componenta principala a proceselor de invatamant superior din UTCB.

Prezentul Regulament a fost elaborat in baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si a OG nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica.

Activitatile de cercetare din cadrul UTCB se realizeaza prin contributia corpului didactic universitar si a personalului de cercetare pe baza de proiecte de cercetare, accesate in sistem competitional, prin programe de cercetare nationale, europene sau internationale, pe proiecte de colaborare bilaterala cu institutii din tara sau strainatate sau pe proiecte contractate direct cu diversi beneficiari, interesati de domeniile in care se realizeaza aceste activitati.

Activitatile de cercetare se deruleaza sub coordonarea Prorectorului responsabil cu cercetarea si a Consiliului Cercetarii Stiintifice din UTCB.

Activitatile de cercetare sunt cuprinse in programele universitatii, in cele ale catedrelor, facultatilor, departamentelor, centrelor de cercetare etc. In cadrul acestor programe va fi inclusa si tematica programelor de cercetare stiintifica doctorala.

Activitatile de cercetare stiintifica se pot realiza si prin parteneriat cu alte institute de invatamant si de cercetare din tara sau din strainatate, inclusiv in cadrul unor retele sau consortii de cercetare prin care UTCB sa realizeze excelenta in cercetare.

Regulament de organizare a cercetarii stiintifice in UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Absolventi UTCB
Ghidul Studentului
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site