Sala de sport
 
 
    Sala de Sport a Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, este destinata in principal asigurarii logistice a activitatilor de educatie fizica si sport desfasurate in cadrul planurilor de invatamant ale facultatilor de catre studentii universitatii, denumite in continuare activitati de baza.

    In timpul ramas disponibil in afara activitatilor de baza, in sala de sport pot fi organizate activitati si jocuri sportive, antrenamente, fitness si aerobic in conformitate cu prevederile Regulamentului privind desfasurarea activitatilor in Sala de Sport a UTCB.

  
- activitatiile sportive individuale extradidactice ale studentilor universitatii;
- activitatile sportive, de aerobic si fitness ale cadrelor didactice si personalului administrativ al U.T.C.B.
    Activitatile sportive de baza se desfasoara cu studentii, conform planurilor de invatamant precum si a programelor analitice-metodologice elaborate pe discipline sportive de catre Catedra de sport.

    Activitatile complementare se desfasoara in timpul ramas disponibil dupa planificarea orelor didactice si cuprind:
- antrenamentele si meciurile echipelor sportive studentesti ale universitatii, inclusiv campionatele interuniversitare oficiale;

    Pentru practicarea activitatilor sportive complementare, atat studentii cat si personalul didactic si administrativ trebuie sa se inscrie la Catedra de Sport in urma achitarii cuantumului abonamnetului lunar.

    Accesul in sala de sport se face pentru toate categoriile de utilizatori pe baza unor legitimatii care se prezinta la poarta de acces.
Infrastructura
Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Ghidul Studentului
Absolventi UTCB
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
Optiune meniu
Optiune meniu
Optiune meniu
 
 
 
Campus
Camine
Biblioteca
 
 
 
Retele de calcul
Sala de sport
Editura Conspress
 
Servicii